Hem | Översikt webbplats |
Logga inHem

Om föreningen

Pågående utveckling (vad vi gör)

Produkten (vad vi gjort)

Kalendarium

Beställningar (köp)

Utbildning

Publicerat

Kontakt

Översikt webbplats

Bli medlem i FFI

Nyttiga snabblänkar

Fi2Support

Medlemsföretag
Antal just nu: 77
Se vilka som är medlemmar
 
Standard för informationshantering inom fastighetssektorn

OBS! Dessa sidor finns kvar under en övergångsperiod men de uppdateras inte, se vidare www.bimalliance.se 

Föreningen fi2 Förvaltningsinformation har vid årsskiftet 2013/2014 gått samman med föreningarna buildingSMART och openBIM i en nyorganisation som presenteras på www.bimalliance.se där i fortsättning ny information publiceras. Succesivt kommer information att flyttas till den nya adressen

Extra medlemsmöte i fi2 Förvaltningsinformation 30 september 2013

 

Kallelse

Medlemmarna i fi2 Förvaltningsinformation kallas till extra medlemsmöte måndagen den 30 september på KTH, Brinellvägen 8, plan 04 (Gamla Röda korsets sjukhus)

 

Medlemsmötet följer på seminariet ”Digitala labb” och är samordnat med medlemsmöten med föreningarna buildingSMART Sweden OpenBIM och fi2 Förvaltningsinformation. Följande tidpunkter gäller:

 

Kl. 14:00 – 16:00     Seminarium: Digitala labb – visualisering och samverkan, idag och i framtiden

Kl. 16:00                 Medlemsmöte i OpenBIM

Ca kl. 16:15             Medlemsmöte buildingSMART Sweden

Ca kl. 16:30             Medlemsmöte i fi2 Förvaltningsinformation
Ca kl. 16:45             Medlemsmöte i BIM Alliance Sweden
Ca kl. 17:00             BIM-arbete i branschen – kort historik

                             Reflektion av Håkan Blom, HB Konsult.

Ca kl. 17:15             Gemensam informell avslutning/mingel
   Vi bjuder på dryck och enklare tilltugg.

 

Det är önskvärt och välkommet att medlemmar representeras av flera personer, men vid röstning gäller stadgarnas förutsättning att varje medlem har en röst. Vid registrering till medlemsmötet kommer röstkort (ett per medlemsföretag/medlemsorganisation) att utdelas.

Medlemsmöte i den nya föreningen BIM Alliance Sweden kommer också att hållas under dagen. Här är alla välkomna att vara med, men rösträtt innehas endast av de tre medlemsföreningarna OpenBIM, fi2 Förvaltningsinformation och buildingSMART Sweden representerade av respektive förenings styrelseordförande. Handlingarna till BIM Alliance medlemsmöte bifogas för kännedom.

Deltagande i seminariet och medlemsmötet är kostnadsfritt, men anmälan erfordras. Anmäl dig här:

bj@referent.se

Välkomna till mötet!

/styrelsen fi2 Förvaltningsinformation

Bilagor:

·         Föredragningslista fi2 Förvaltningsinformation

 

Dokument rörande BIM Alliance medlemsmöte:

·         Föredragningslista BIM Alliance

·         Valberedningens förslag BIM Alliance

·         Förslag till avgiftsstruktur BIM Alliance

fi2 medverkar till att skapa ett obrutet informationsflöde i bygg- och fastighetssektorn


 
fi2 är en standard för att hantera alla former av information som rör fastig­heter. fi2 är "språket" som gör att olika system inom fastighetssektorn kan samverka.
Läs mer om fi2.  Hämta broschyr om fi2.